Test Sporopollenin

< späť zoznam  ďalší test>

Medzinárodný patent Kenrico: Sporopollenin 

US patent číslo:  7,182,965.
Japan patent číslo: 4485940.

Čo je sporopollenin?                               

Sporopollenin je hlavnou zložkou vonkajšej steny (EXINE) spór a peľových zŕn.

 

(spora - biologicky znamená: zvyčajne mikroskopická štruktúra, ktorú vytvárajú určité rastliny, huby a baktérie. Spóra je často vytvorená tak, aby zniesla nepriaznivé podmienky. Zo spóry vyrastá nový jedinec v rámci životného cyklu daného organizmu. ) Zdroj: Doc. MVDr. Janka Poráčová, PhD., Doc. Ing. Danica Fazekašová, PhD.)

          

Sporopollenin je chemicky veľmi stabilný a obvykle je dobre zachovaný v pôdach a sedimentoch.

Sporopollenin je taktiež nachádzaný v bunkových stenách niektorých zelených riasach. Vykazuje nezvyčajnú chemickú stabilitu a odolnosť voči degradácií enzýmami a silnými chemickými činidlami.

Objavenie Sporopolleninu a jeho schopnosti viazať rôzne látky ako sú toxíny a ťažké kovy (ako huba) využila spoločnosť KENRICO vo svojich patentoch.

 

Sporopollenin vyrábaný spoločnosťou Kenrico v Japonsku z výhradne prírodných zdrojov je schopný pohlcovať ťažké kovy, napomáhať pri liečení otravy ťažkými kovmi, má schopnosť pôsobiť ako analgetikum pri bolestiach, strese a depresiách a spomaľuje tvorbu vrások.

 

viac http://en.wikipedia.org/wiki/Sporopollenin

Sporopollenin

Prečo by sme mali používať sporopollenin?

Pomocou sporopolleninu, ktorý dokáže viazať ako huba toxické látky je možné dosahiahnuť detoxikácia ťažkých kovov najvyššou možnou mierou.

 

Testovanie Sporopolleninu pri znižovanií hladiny ťažkých kovov As - arzén, Cd - cadmium, PB - olovo

 

obsah : 97% As (arzén)

obsah : 99% Cd (cadmium)

obsah: 99,50% Pb (olovo)

 

(193,6956 nm)

( 226,502 nm

(220,351 nm)

 

počiatočná koncentrácia

po aplikácií

počiatočná koncentrácia

po aplikácií

počiatočná koncentrácia

po aplikácií

 

(mg/ml)

(mg/ml)

(mg/ml)

(mg/ml)

(mg/ml)

(mg/ml)

Ex 1

0,696

0,116

0,397

0,138

0,597

0,004

Ex 2

0,696

0,117

0,397

0,148

0,597

0,003

 

Meracia metóda: ICP-OES (indukčne viazaná plazma - optická emisná spektrometria )

 

 Experiment 1
 Experiment 2

Testovanie použitia Sporopolleninu pri odstraňovaní vrások.

Sporopollenin odstraňuje kožné vrásky ďaleko účinnejšie ako čokoľvek predtým.  ˇučinnosť odstránenia vrások bola potvrdená pokusmi priamo na ľuďoch. Pri testovaní bola vybratá skupina žien, ktorá na základe informácií súhlasila s procesom testovania.

Kritéria zaradenia do skupiny:

  • - Ženy staršie ako 18 rokov
  • - Klinicky zdravé
  • - Jasne viditeľné vrásky voblasti očí

Kritéria vylúčenia:

  • - Kožné ochorenia
  • - Tehotenstvo

Testovacia metóda:

Ľavá polovica tváre bola ošetrovaná prípravkom Agirato Lotiom s obsahom Sporopolleninu. Prvé meranie vrások bolo vykonané pred použitím prípravku a následné druhé a tretie meranie po prvom a druhom týždni aplikácie. Prípravok Agirato Lotiom bol aplikovaní raz denne - večer v presne určený čas.

Po 14 dennej aplikácií prípravku Agirato Lotiom s obsahom Sporopoleninu bolo zaznamenané viditeľné zníženie hĺbky vrások. Pri vyhodnocovaní bola použitá metóda  Phaseshift-Rapid 3D - in vivo skin measuring system a dáta boli hodnotené pomocou softvéru WinSTAT Add-in pre EXCEL-RK Nemecko.

vrásky Kenrico

Produkty, kde je použitý patentovaný Sporopollenin KENRICO

   
GOLD TRMX3 Lotion KenricoKenrico Gel 
 DetoxiPan SUPREME GOLD TRMX3 Pripravujeme pripravujeme

 

 

< späť zoznam  ďalší test>

Novinky

DetoxiPan GOLD TRMX - Recenzia produktu

15.01.2019
Keď som čítala, že výskumníci Kenrico Corporation vykonávajú EEG merania pri testovaní DetoxiPan GOLD TRMX (obsahuje Turmalín) so zameraním na mozgové vlnenie ALFA bola som ohromená. U Al
viac

Patentovaný Kenrico Sporopollenin

15.01.2019
Spoločnosť Kenrico dosiahla významný úspech v oblasti výroby SPOROPOLLENINU a jeho aplikácií v detoxikačných náplastiach DetoxiPan SUPREME GOLD TRMX3 alebo taktiež v pleťovej vode Arigato
viac