Testy

< späť test zoznam ďalší test> 

Test účinnosti DetoxiPan ZEO - detoxikácia na ťažké kovy .

Testovaný produkt: Detoxipan (Kenrico SAP sheet) s obsahom ZEO

Cieľ
Cieľom štúdie bolo deklarovať účinnosť detoxipanu s obsahom ZEO pri detoxikácií ľudského organizmu so zameraním na ťažké kovy. Testovaná skupina bola zostavená z mladých ľudí, ľudí v strednom veku a seniorov.

Popis štúdie
Prechádzajúce klinické skúšky ukázali, že náplasti Detoxipan - TRMX2 dokázali indukovať ťažké kovy z ľudského organizmu ale súčasne boli urobené aj niektoré skúšky s Detoxipan - ZEO, ktoré poukazovali na túto schopnosť. Následne sa zostavila štúdia, ktorá mala za cieľ merať obsah ťažkých kovov po aplikácií Detoxipan - ZEO. Merania ťažkých kovov boli robené na vlasoch menovanej cieľov skupiny.

Cieľová skupina pozostávala z ľudí vo veku od 21 do 65 rokov

Pohlavie: obidve

Ťažké kovy
Otrava ťažkými kovmi znamená nahromadenie toxických ťažkých kovov v mäkkom tkanive. Ťažké kovy sú chemické zložky, ktoré máju špecifickú hmotnosť (hustotu) viac ako 5 krát vyššiu ako voda. Najčastejšie sa dokumentovala otrava z nasledovných ťažkých kovov: arzén, olovo, kadmium, ortuť. Ťažké kovy sa dostávajú do ľudského organizmu v potrave, vzduchu alebo cez pokožku. Ťažké kovy Pokožkazapríčiňujú množstvo civilizačných chorôb. Ľudia prichádzajú do kontaktu s týmito látkami taktiež v práci, výrobe, poľnohospodárstve. Často krát je zadokumentovaná otrava detí ak výsledok hrania s nevhodnými hračkami alebo v nevhodnom prostredí napr. v kontaminovanom pieskovisku. V minulosti boli časté otravy olovom pri konzumácií z sklenených pohárov s obsahom tejto látky.

Minerálna vlasová analýza

Vlasy sú schopné akumulovať viac ako 30 druhov minerálov, stopové prvky a toxíny už počas 3 mesiacov vplyvu. Touto analýzou je schopné dokázať i nepatrné množstvo toxínov. Vlasy pozostávajú z proteínového obalu, jadra a koreňa, ktorý je zásobovaný cievami. Vlasovou analýzou sa dokáže zistiť otrava ťažkými kovmi, ktorá nastala i pred viac ako 7 mesiacmi. Touto analýzou sa taktiež dokáže zistiť užívanie drog.

Výsledky

Test1

Pri vlasovej analýze u 46 ročnej ženy po viac ako 3 mesačnom užívaní DETOXIPAN - ZEO klesli hodnoty ortuti, olova a arzénu nasledovne:

test1
Test 2

Pri vlasovej analýze u 61 ročnom mužovi po viac ako 3 mesačnom užívaní DETOXIPAN - ZEO klesli hodnoty olova a arénu nasledovne:

test2


Test 3
Pri vlasovej analýze u 31 ročnej ženy po viac ako 3 mesačnom užívaní DETOXIPAN - ZEO klesli znateľne všetky testované prvky.
test3Test 4

Pri vlasovej analýze u mlade 21 ročnej ženy po viac ako 3 mesačnom užívaní DETOXIPAN - ZEO klesli hodnoty kadmia olova a arzénu nasledovne:

test4

Test 5
Vlasová analýza 28 ročnej ženy:

test5


Test 6
Vlasová analýza 57 ročného muža:

test6Test 7
Vlasová analýza 62 ročnej ženy

test7

< späť test zoznam ďalší test> 

Novinky

DetoxiPan GOLD TRMX - Recenzia produktu

15.01.2019
Keď som čítala, že výskumníci Kenrico Corporation vykonávajú EEG merania pri testovaní DetoxiPan GOLD TRMX (obsahuje Turmalín) so zameraním na mozgové vlnenie ALFA bola som ohromená. U Al
viac

Patentovaný Kenrico Sporopollenin

15.01.2019
Spoločnosť Kenrico dosiahla významný úspech v oblasti výroby SPOROPOLLENINU a jeho aplikácií v detoxikačných náplastiach DetoxiPan SUPREME GOLD TRMX3 alebo taktiež v pleťovej vode Arigato
viac