Testy

< späť test zoznam ďalší test> 

Výskum mozgovej aktivity - ALFA vlny 


Testovací produkt: DetoxiPan Kenrico Gold TRMX (Tourmaline)
Testovacie zariadenie: EEG

Elektro-encefalografia (EEG) je neurologické testovanie signálov zasielajúcich mozgom do iných častá ľudského tela, ktoré sú zapisované formou grafu. EEG je používané napríklad pri ľuďoch nachádzajúcich sa v kóme, ale takisto sa používa pri zisťovaní poškodenia mozgu pri zraneniach, nádoroch a pre potvrdenie mozgovej smrti.

Kenrico mozokEEG


Mozgové vlny sú ako iné vlny a merajú sa dve hodnoty. Prvá hodnota, ktorá sa meria je frekvencia alebo ináč povedané rýchlosť elektrického impulzu. Frekvencia sa meria v cykloch za sekundu ( cps alebo Hz). Druhá meraná veličina je amplitúda alebo ináč povedané aký silný impulz je (0,5 cps - 38cps). Mozgové vlny sa rozdeľujú do štyroch kategórií: Beta, Alfa, Theta a Delta.

Delta: 0,1 - 3 Hz (niekde je frekvenčný rozsah hladiny delta uvádzaný od 0,5 - 3, alebo 1 - 3 Hz). Za normálnych okolností je hladina delta spätá s hlbokým spánkom bez snov, alebo so stavom hlbokého tranzu.

1 Hz - pocit pohody, celkový prehľad vzájomných súvislostí a vzťahov

Theta: 3 - 7 Hz. Spojená so spomínaním, fantáziou, imagináciou, kreativitou, inšpiráciou, plánovaním budúcnosti, snívaním, ospalosťou.

3,5 Hz - pocit jednoty so všetkým

5,5 Hz - prechod od vedomostí k poznaniu, ukazuje, kde je potrebný rast

6,3 Hz - mentálna a astrálna projekcia, zrýchlené učenie a zvýšené uchovávanie v pamäti

Alfa: 7 - 13 Hz. Alfa hladina vedomia sa spája s uvoľneným a kľudným stavom vedomia, zameraným do vnútra; integrácia tela a mysle.

7,5 Hz - uvedomenie si seba a svojho účelu, vedené meditácie, kreatívne myslenie pre umenie, invencie, hudbu a pod.
7,83 Hz - Beckova, resp. Schumannova, frekvencia rezonancie Zeme
8,3 Hz - vizuálna imaginácia mentálnych objektov
9 Hz - uvedomenie si príčin nerovnováhy tela a ako ho uviesť späť do rovnováhy
10,5 Hz - frekvencia vhodná pre liečenie tela

12 Hz - centrovanie v sebe; frekvencia rezonancie Zeme podľa výskumníka Herculesa

Beta: 13 - 30 Hz. Spája sa s bdelým vedomím, obráteným do vonkajšej reality, vyhodnocovaním rôznych údajov a informácií zo zmyslov, prítomnosťou emócií obáv, hnevu, prekvapenia a hladu. Lineárne myslenie a analytický pohľad na svet.

Vyššia Beta: 30 - 500 Hz. V súčasnosti sa nespája so žiadnym stavom mysle. Chýba dostatočný výskum tohto frekvenčného pásma, avšak existujú poznatky o prejavoch niektorých frekvencií tejto hladiny:

Výsledok Testu

Testovanie dokázalo, že počas užívania DetoxiPan Gold Kenrico TRMX bol zaznamenaný výrazný podiel Alfa vlnenia v ľudskom mozgu.

Detoxipad ALFA

Meranie bez DetoxiPan Gold

Meranie pri DetoxiPan Gold

< späť test zoznam ďalší test> 
Novinky

DetoxiPan GOLD TRMX - Recenzia produktu

15.01.2019
Keď som čítala, že výskumníci Kenrico Corporation vykonávajú EEG merania pri testovaní DetoxiPan GOLD TRMX (obsahuje Turmalín) so zameraním na mozgové vlnenie ALFA bola som ohromená. U Al
viac

Patentovaný Kenrico Sporopollenin

15.01.2019
Spoločnosť Kenrico dosiahla významný úspech v oblasti výroby SPOROPOLLENINU a jeho aplikácií v detoxikačných náplastiach DetoxiPan SUPREME GOLD TRMX3 alebo taktiež v pleťovej vode Arigato
viac