Testy

< späť test zoznam ďalší test> 

Účinnosť DETOXIPAN GOLD na ťažké kovy Testovaný produkt: Detoxipan (Kenrico Sap Sheep )GOLD Spôsob testovania: Vlasová analýza


Ťažké kovy
Otrava ťažkými kovmi znamená nahromadenie toxických ťažkých kovov v mäkkom tkanive. Ťažké kovy sú chemické zložky, ktoré máju špecifickú hmotnosť (hustotu) viac ako 5 krát vyššiu ako voda. Najčastejšie sa dokumentovala otrava z týchto ťažkých kovov: arzén, olovo, kadmium, ortuť. Ťažké kovy sa dostávajú do ľudského organizmu v potrave, vzduchu alebo cez pokožku a zapríčiňujú množstvo civilizačných chorôb. Ľudia prichádzajú do kontaktu s týmito látkami taktiež v práci napr. výrobe a poľnohospodárstve. Často krát je zadokumentovaná otrava detí ak výsledok hrania s nevhodnými hračkami alebo v nevhodnom prostredí napr. v kontaminovanom pieskovisku. V minulosti boli časté otravy olovom pri konzumácií z sklenených pohárov s obsahom tejto látky.

Minerálna vlasová analýza
Vlasy sú schopné akumulovať viac ako 30 druhov minerálov, stopové prvky a toxíny už počas 3 mesiacov vplyvu.

Touto analýzou sa dá dokázať i nepatrné množstvo toxínov. Vlasy pozostávajú z proteínového obalu, jadra a koreňa, ktorý je zásobovaný cievami. Vlasovou analýzou sa dokáže zistiť otrava ťažkými kovmi, ktorá nastala i pred viac ako 7 mesiacmi. Touto analýzou sa taktiež dokáže zistiť užívanie drog.

ARZÉN
Otrava arzénom býva veľmi častá. Táto látka sa používa napríklad pri výrobe chemikálií, skla. Arzénový plyn je bežný vedľajší produkt pri výrobe pesticídov, ktoré obsahujú arzén, ale tiež sa nachádza v otrave hlodavcov, farbách, fungicídnych prípravkoch, ktoré sa používajú na ochranu dreva alebo v čistiacich prípravkoch. Arzén postihuje najmä krv, obličky, centrálny nervový systém, tráviace orgány a pokožku.

OLOVO
Často krát sa Olovo stáva príčinou otravy detí. Je to veľmi mäkký kov, ktorý sa v minulosti hlavne používal na vodovodné potrubia. Milióny domov postavených pred rokom 1940 obsahujú množstvo olova buď ako vodovodné potrubie alebo ako súčasť náteru. Každý rok priemysel produkuje viac ako 2,5 mil. ton olova. Veľké množstvo je použité ako súčasť batérií, ale je aj súčasťou izolácií káblov, rôznych plomb a ako aditívum palív. Ďalej sa používa ako súčasť pigmetov farieb, PVC, ochranných pomôcok, pri výrobe kryštálu a pesticídov. Pri otrave olovom sú zasiahnuté napr. kosti, mozog, krv, obličky.

ORTUŤ
Poznáme tri druhy ortuti: elementárna, organická a anorganická. Vďaka priemyslu sa ortuť dostáva vo forme výparov do ovzdušia a je šírená atmosférou a následne sa pomocou dažďových kvapiek dostáva späť na zem kde sa akumuluje v niektorých rastlinách (huby), rybách a ich následnou konzumáciou sa dostáva do ľudského tela. Ortuť bola do roku 1990 aj súčasťou niektorých farieb a fungcídov. Od toto roku je ako komponent zakázaná, ale stále sa nachádza v povrchoch, na ktoré boli tieto farby aplikované. Pri otrave ortuťou sú najčastejšie zasiahnuté obličky a mozog.

KADMIUM
Najčastejšie sa stretneme s kadmiom v batériách, PVC, hnojivách, fungicídoch, farbách ako súčasť pigmentov a hnojivách. Cigarety taktiež obsahujú kadmium. Kadmium sa dostáva do ľudského organizmu 15% - 50% cez respiračný systém, 2% - 7% cez tráviaci systém. Kadmium zasahuje pečeň, obličky, pľúca, mozog a kosti.

BERÝLIUM
Berýlium sa používa ako súčasť nukleárnych zbraní, reaktorov, ďalej ako súčasť niektorých zliatin, z ktorých sa napríklad vyrábajú golfové palice, komponenty do PC, časti bicyklov alebo zubné prípravky.

HLINÍK
I keď sa hliník nezaraďuje medzi ťažké kovy (hustota 2.55-2.80) budeme sledovať aj jeho obsah. O hliníku je všeobecne známe, že sa používa takmer všade.


VÝSLEDKY

Z každého protokolu je zjavné o koľko klesli hodnoty ťažkých kovov po viac ako 3mesačnej aplikácií DETOXIPAN GOLD TRMX

Analýza vlasov - 31 rokov muž. Ortuť a olovo výrazne klesoli po 3 mesiacoch nepretržitej detoxikácie.

Test Detoxipad GOLD

Analýza vlasov - 50 rokov muž. Takmer všetky hodnoty úrovne ťažkých kovov poklesli po 3 mesiacoch nepretržitej detoxikácie.

Test Detoxipad GOLD

Analýza vlasov - 25 rokov žena. Hodnoty berýlia, ortuti, olova, arzénu výrazne klesoli po 3 mesiacoch detoxikácie.

Test Detoxipad GOLD

Analýza vlasov - 61 rokov žena. Všetky hodnoty ťažkých kovov značne poklesli po 3 mesiacoch detoxikácie.

Test Detoxipad GOLD

Analýza vlasov - 21 rokov muž. Mercur a hliník výrazne klesoli po 3 mesiacoch detoxikácie.

Test Detoxipad GOLD

Analýza vlasov - 33 rokov žena. Berýlium a arzén výrazne klesoli po 3 mesiacoch detoxikácie pomocou DetoxiPan Gold.

Test Detoxipad GOLD

Účinnosť DETOXIPAN GOLD TRMX na ťažké kovy - dodatočná správa (7.10.2005)

Test Detoxipad GOLD

< späť test zoznam ďalší test> 

Novinky

DetoxiPan GOLD TRMX - Recenzia produktu

15.01.2019
Keď som čítala, že výskumníci Kenrico Corporation vykonávajú EEG merania pri testovaní DetoxiPan GOLD TRMX (obsahuje Turmalín) so zameraním na mozgové vlnenie ALFA bola som ohromená. U Al
viac

Patentovaný Kenrico Sporopollenin

15.01.2019
Spoločnosť Kenrico dosiahla významný úspech v oblasti výroby SPOROPOLLENINU a jeho aplikácií v detoxikačných náplastiach DetoxiPan SUPREME GOLD TRMX3 alebo taktiež v pleťovej vode Arigato
viac